Το δικηγορικό γραφείο ασχολείται με υποθέσεις αστικού δικαίου τόσο συμβουλευτικά όσο και δικαστικά. Αναλυτικά: 

  • Το δικηγορικό γραφείο εξειδικεύεται στο χειρισμό υποθέσεων οικογενειακού δικαίου, ιδίως σε θέματα διαζυγίων, αγωγές διατροφής, ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων, ρύθμιση δικαιώματος επικοινωνίας με ανήλικα τέκνα, αιτήσεις υιοθεσίας, αναγνώρισης τέκνων γεννημένων εκτός γάμου, αγωγές προσβολής πατρότητας, αιτήσεις ορισμού Ειδικού Επιτρόπου ανηλίκων. 
  • Το δικηγορικό γραφείο ασχολείται συστηματικά με υποθέσεις ενοχικού και εμπράγματου δικαίου (αγοραπωλησίες ακινήτων, έρευνες ακίνητης περιουσίας σε κατά τοπον αρμόδια Υποθηκοφυλακεία , υποθέσεις Κτηματολογίου, υποθέσεις νομης και χρησικτησίας), καθώς και με υποδέσεις κληρονομικού δικαίου και κληρονομικής διαδοχής ( δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και κήρυξη αυτής ως κυρίας) . 
  • Το δικηγορικό γραφείο έχει μεγάλη εμπειρία στην  αναγκαστική εκτέλεση, στην είσπραξη οφειλών, στην  κατάσχεση εις χείρας τρίτων και στη διενέργεια πλειστηριασμών.
  • Το δικηγορικό γραφείο έχει μεγάλη  κατάρτιση και εμπειρία στην εξάλειψη  βαρών (προσημειώσεις, υποθήκες) ακινήτων.
  • Επιπλέον, ασχολείται με την ίδρυση σωματείων, τροποποίηση καταστατικών και ίδρυση αγροτικών συνεταιρισμών. 
  • Τέλος, ασχολείται με μισθωτικές διάφορες και την διαταγή απόδοσης μισθού και μισθωμάτων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Ταγματάρχου Πάστρα αρ.1, (πεζόδρομος), 1ος όροφος, ΤΚ. 58100, Γιαννιτσά Νομού Πέλλας

e-mail:

magdapaplaw@yahoo.gr

τηλεφωνο

+ (30) 238 250 3529